Vážení sportovní přátelé, příznivci drásovského volejbalu,

jak se již stalo dobrou tradicí, vydáváme ročenku, ve které se můžete seznámit se situací v našem oddíle před začátkem sezony 2019/2020. Najdete v ní informace o všech našich družstvech, jejich trenérkách a trenérech, fotografie či loga našich partnerů.

Koncem minulého roku došlo ve vedení našeho sdružení k podstatným změnám. Svoji činnost v něm ukončili Antonín Klouda, Jiří Procházka a dlouholetý předseda výboru Miroslav Beneš. Všem třem patří za jejich dlouholetou obětavou a nezištnou práci naše uznání a velké poděkování.

Již v průběhu loňského roku jsme začali pracovat na doplnění výboru o nové členy. Stali se jimi Tomáš Jaroš, Václav Jelínek a František Lavička. Na výborové schůze mají přístup také naši trenéři. Věřím, že takto pozměněné a omlazené vedení dokáže spolu s ostatními členy oddílu držet drásovský volejbal na stávající vysoké úrovni. To by nebylo možné bez ekonomické, materiální i jiné pomoci našich partnerů. Děkuji za celý oddíl vedení městyse Drásov, ZŠ TGM Drásov, Sokola Drásov, firmám i soukromým osobám za to, že nás v naší činnosti podporují a pomáhají mnoha mladým sportovcům z Drásova a okolních vesnic věnovat se svému oblíbenému sportu na soutěžní úrovni.

Co popřát našemu volejbalu do nové sezony? Trenérkám a trenérům hodně trpělivosti, pevné nervy a co nejvíce radosti ze hry a výsledků jejich svěřenců. Hráčkám a hráčům dobrou formu, vůli poprat se se soupeři o každý bod, co nejméně nemocí a zranění. Našim příznivcům kvalitní a dramatické zápasy (s dobrým koncem pro nás) a silné hlasivky při povzbuzování.

Miroslav Řezník
předseda sdružení