Členové výboru

Volejbalového sdružení Drásov

 

Členové výboru
 Tomáš Jaroš Stanislav Slezák   Eva Matulová  Josef Lavička  František Lavička
 člen výboru  člen výboru  člen výboru  člen výboru  člen výboru
 
Václav Jelínek Jiří Kopáč Miroslav Řezník Emil Čupera
člen výboru člen výboru předseda sdružení trenér mládeže